کاپوسین اخبار نگهبان روز گذشته اخبار سیاسی و اجتماعی

کاپوسین: اخبار نگهبان روز گذشته اخبار سیاسی و اجتماعی

آشنایی زیاد با دریافت کنندگان این نشان فرهنگی

نشان فرهنگی هنری فردوسی از سال 13٩3 به اندیشمندان برجسته در عرصه فردوسی پژوهی، شاهنامه و زبان و ادب پارسی اعطا می شود. امسال و در روز بزرگداشت فردوسی با حض..

ادامه مطلب

تصویربرداری «عروس تاریکی» به ۳۰ درصد رسید.

بازیگر سریال «عروس تاریکی» راجع به این مجموعه بیان کرد که تصویربرداری آن به تازگی به ۳۰ درصد رسیده است. تصویربرداری «عروس تاریکی» به ۳۰ د..

ادامه مطلب