کاپوسین اخبار نگهبان روز گذشته اخبار سیاسی و اجتماعی

کاپوسین: اخبار نگهبان روز گذشته اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی بزرگترین هواپیما با توانایی پرتاب راکت به فضا

شرکت Stratolaunch Systems موفق به ساخت یک هواپیمای هیکلی شده است است که توانایی پرتاب راکت به فضا را دارد.

بزرگترین هواپیما با توانایی پرتاب راکت به فضا

بزرگترین هواپیما با توانایی پرتاب راکت به فضا

عبارات مهم : پرواز

شرکت Stratolaunch Systems موفق به ساخت یک هواپیمای غول پیکر شده است است که توانایی پرتاب راکت به فضا را دارد.

به گزارش ایرنا از تلگراف، این شرکت که به وسیله پل آلن یکی از بنیان گذاران مایکروسافت راه اندازی شده است هست، از 6 سال قبل پروژه ساخت این هواپیمای غول پیکر را شروع کرده است.

بزرگترین هواپیما با توانایی پرتاب راکت به فضا

پهنای بال های این هواپیما به 117 متر می رسد که در دنیا بی نظیر هست. وزن این هواپیما 226.8 تن است و بعد از بارگیری می تواند تا 590 تن زیاد کردن یابد. این هواپیما دارای 28 چرخ است و از 6 موتور 747 بهره می برد.

این هواپیما در واقع یک پایگاه هوایی جهت پرتاب راکت است و به جای پرتاب راکت از پایگاه زمینی که مستلزم صرف انرژی بسیار زیادی هست، راکت ها را به آسمان برده و از آنجا به فضا پرتاب می کند.

شرکت Stratolaunch Systems موفق به ساخت یک هواپیمای هیکلی شده است است که توانایی پرتاب راکت به فضا را دارد.

این هواپیما یک مشتری هم دارد. در ماه اکتبر گذشته یک شرکت فضایی شخصی به نام Orbital ATK قراردادی را جهت پرتاب راکت Pegasus XL با Stratolaunch Systems منعقد کرد.

در حال حاضر این هواپیما جهت نخستین بار از آشیانه خارج شده است و چرخ های آن وزن کامل هواپیما را تحمل کرده اند. این مرحله در جریان آماده سازی هواپیما جهت پرواز دارای اهمیت اساسی است.

در صورتی که همه چیز به خوبی پیش برود، نخستین پرواز آزمایشی این هواپیما در سال 2019 میلادی انجام خواهد شد.

بزرگترین هواپیما با توانایی پرتاب راکت به فضا

واژه های کلیدی: پرواز | هواپیما | هواپیما | پایگاه هوایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs