کاپوسین اخبار نگهبان روز گذشته اخبار سیاسی و اجتماعی

کاپوسین: اخبار نگهبان روز گذشته اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی فشار بر شورای نگهبان جهت تایید صلاحیت زاکانی

از شب گذشته که اسامی نامزدهای تایید شده است دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری انتشار یافته هست؛ حامیان زاکانی درپی اعمال فشار بر این شورا جهت تایید نامبرده هستند.

فشار بر شورای نگهبان جهت تایید صلاحیت زاکانی

فشار بر شورای نگهبان جهت تایید صلاحیت زاکانی

عبارات مهم : اخبار

از شب گذشته که اسامی نامزدهای تایید شده است دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری انتشار یافته هست؛ حامیان زاکانی درپی اعمال فشار بر این شورا جهت تایید نامبرده هستند.

فشار بر شورای نگهبان جهت تایید صلاحیت زاکانی

شورای نگهبان که دو روز پیش به نتیجه نهایی راجع به نامزدهای تایید شده است رسیده بود، روز گذشته نیز تا پیش از اعلام رسمی موضع خود از سوی یاران زاکانی تحت فشار بود ولی نهایتا در میان شش نامزد تایید صلاحیت شده، نام وی را جا نداد.

با این حال بعد از اعلام موضع شورای نگهبان؛ فشارها نه تنها آخر نگرفته که شدت هم یافته هست. بعضی چهره‎های نزدیک به زاکانی در پی مذاکره با مقامات متفاوت و لابی جهت احراز صلاحیت او هستند. ولی تا کنون شورای نگهبان زیر بار این فشارها نرفته است.

از شب گذشته که اسامی نامزدهای تایید شده است دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری انتشار یافته هست؛ حامیان زاکانی درپی اعمال فشار بر این شورا جهت تایید نامبرده هستند.

گفتنی است علیرضا زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز نامزد شده است و صلاحیتش احراز نشده بود.

اخبار سیاسی – 24آنلاین

واژه های کلیدی: اخبار | نگهبان | روز گذشته | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs