کاپوسین اخبار نگهبان روز گذشته اخبار سیاسی و اجتماعی

کاپوسین: اخبار نگهبان روز گذشته اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث دیه و زندان جهت خواستگاری که پدر دختر را به آتش کشید

خواستگار کینه توز که به اتهام درگیری با پدر دخترمورد علاقه‌اش وآتش زدن اومحاکمه شده است بود با حکم قضات دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به پرداخت د

دیه و زندان جهت خواستگاری که پدر دختر را به آتش کشید

عبارات مهم : بنزین

خواستگار کینه توز که به اتهام درگیری با پدر دخترمورد علاقه اش وآتش زدن اومحاکمه شده است بود با حکم قضات دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به پرداخت دیه و زندان محکوم شد.

کشور عزیزمان ایران نوشت:دراین ماجرا که دوم اردیبهشت سال 93 اتفاق افتاد، مرد 75 ساله ای به نام «غلامحسین» جان باخت و جوان کینه جو به نام «رضا»- 22 ساله – نیز به اتهام قتل دستگیر شد.

او در بازجویی به کارآگاهان گفت: از مدت ها پیش خواستگار دختر آن مرحوم بودم ولی آنها هربار به من جواب رد می دادند. روز اتفاق هم سر همین عنوان با برادران دختر مورد علاقه ام درگیر شدیم و هنگامی که پدر «بهار» خواست ما را از هم جدا کند من ناخواسته بطری بنزین را که در گوشه حیاط بود روی سر و صورتش پاشیدم و بعد هم از شدت خشم با فندکی که داشتم او را به آتش کشیدم.»

دیه و زندان جهت خواستگاری که پدر دختر را به آتش کشید

پــس از تکــمیل تحقیقات وصدورکیفرخواست، پرونده در شعبه دهم دادگاه کیفری به ریاست قاضی قربانزاده وبا حضور ملکی و غفاری – مستشاران دادگاه – تحت پیگیری قرارگرفت.

متهم درآخرین دفاعیاتش به قضات گفت: «من ناخواسته مرتکب قتل شدم. چون خانواده بهار بدون هیچ بهانه ای به من که خواستگار دخترشان بودم جواب رد داده بودند. آن روز مادرم قبل از من جهت گرفتن پاسخ خواستگاری ام به منزل ارزش در شهرک ولیعصر رفته بود و من بی صبرانه منتظر شنیدن جواب بودم و هزاران نقشه جهت زندگی آینده ام داشتم. سرکوچه آنها منتظر بودم که دیدم مادرم با صورت ای آشفته از منزل ارزش بیرون آمد و متوجه شدم که خانواده «بهار» بازهم جواب رد داده اند. از شنیدن این خبر بشدت عصبانی شدم و به درخانه آنها رفتم تا علت را جویا شوم. زنگ در را زدم ولی کسی جواب نمی داد در حالی که خونم به جوش آمده بود شیشه های منزل را شکستم که بلافاصله برادران بهار به حیاط آمدند و با هم درگیر شدیم. درجریان این نزاع پدر بهار به طرفم حمله کرد و من هم با بطری بنزین که در گوشه حیاط بود او را به آتش کشیدم. ولی بعد از مرگش بشدت پشیمان هستم. چون پدر بهار بی گناه جان باخت و من نباید این کار را انجام می دادم!

خواستگار کینه توز که به اتهام درگیری با پدر دخترمورد علاقه‌اش وآتش زدن اومحاکمه شده است بود با حکم قضات دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به پرداخت د

قضات دادگاه بعد ازشورسرانجام صبح دیروزقتل را غیرعمد دانسته وخواستگارشکست خورده را به پرداخت دیه کامل یک مسلمان وسه سال حبس محکوم کردند.

واژه های کلیدی: بنزین | زندان | دادگاه | خواستگار | خواستگاری | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs